Tytuł: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
Organ wydający: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Data obowiązywania: 2000-01-01
Treść dokumentu: pobierz (wlk.4,5 MB)
Treść ujednolicona:

Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1311

!!!UWAGA!!! Publikowane akty nie są źródłem prawa. Źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.  StrazPozarna.info  nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o zamieszczone dokumenty. Powyższe publikacje są materiałem informacyjnym i pomocniczym.