Tytuł: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym
Organ wydający: Sejm
Data wejścia w życie:
1992-07-28
Treść dokumentu: zakres i tryb korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym
Treść ujednolicona:

Dziennik Ustaw 1992 nr 54 poz. 259

!!!UWAGA!!! Publikowane akty nie są źródłem prawa. Źródło prawa stanowią akty prawne wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.  StrazPozarna.info  nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o zamieszczone w portalu dokumenty. Powyższe publikacje są materiałem informacyjnym i pomocniczym.