Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2026

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 148

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 151

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 154
Wypadki w rolnictwie - 2009

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/straz/public_html/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

wypadki_rolnictwo_2009Z danych Kwartalnych Informacji Statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że niezmiennie od lat najwięcej wypadków w rolnictwie miało miejsce na skutek: upadku, pochwycenia, uderzenia przez części ruchome maszyn oraz uderzenia, przygniecenia i pogryzienia. Wypadki na skutek upadku to około 50% wszystkich zdarzeń ,w trzech pierwszych kwartałach 2009 roku było ich 6545 z 13369 ogółem (ujęte wypadki z wypłatą odszkodowania).  Ta sytuacja utrzymuje się od lat, w 2000 roku wypadków związanych z upadkiem było 51,5%.

wypadki_rolnictwo_2009Z danych Kwartalnych Informacji Statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że niezmiennie od lat najwięcej wypadków w rolnictwie miało miejsce na skutek: upadku, pochwycenia, uderzenia przez części ruchome maszyn oraz uderzenia, przygniecenia i pogryzienia. Wypadki na skutek upadku to około 50% wszystkich zdarzeń ,w trzech pierwszych kwartałach 2009 roku było ich 6545 z 13369 ogółem (ujęte wypadki z wypłatą odszkodowania).  Ta sytuacja utrzymuje się od lat, w 2000 roku wypadków związanych z upadkiem było 51,5%.

 


6 marca 2001 roku, zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Prezesem Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Prezesem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Przewodniczącym Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP, Prezesem Zarządu Federacji Związków Pracodawców Rolnych, Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych, Prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Możemy w nim przeczytać m.in:

"§ 1

Celem porozumienia jest współpraca w:

 • działaniach mających na celu ograniczenie zagrożeń zawodowych w rolnictwie, stanowiących Ľródła wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

 • eliminowaniu zatrudniania dzieci przy pracach niebezpiecznych i szkodliwych oraz zapobiegania wypadkom dzieci w gospodarstwach rolnych,

 • poprawie profilaktycznej opieki lekarskiej w rolnictwie,

 • tworzeniu warunków do zaopatrzenia rolników i pracodawców rolnych w bezpieczne dla ludzi i środowiska środki do produkcji rolnej.

§ 2

Cele, o których mowa w § 1, realizowane będą poprzez współpracę w:

 • dziedzinie edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ukierunkowanej na rolników indywidualnych, pracowników i pracodawców rolnych oraz uczniów rolniczych szkół zawodowych,

 • popularyzacji problematyki ochrony pracy w rolnictwie za pośrednictwem wydawnictw własnych i prasy rolniczej, centralnych i lokalnych środków masowego przekazu, prezentacji tej problematyki podczas wystaw, targów i innych imprez rolniczych,

 • promocji problematyki ochrony pracy w rolnictwie w ramach organizowanych konkursów i olimpiad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym dla rolników oraz dzieci i młodzieży wiejskiej,

 • kształtowaniu bezpiecznych zachowań dzieci w gospodarstwie rolnym poprzez wydawnictwa, udzielanie pomocy nauczycielom, pogadanki i prelekcje dla dzieci i młodzieży ze szkół wiejskich i rolniczych,

 • podejmowaniu starań o produkcję oraz promowaniu bezpiecznych maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych, środków ochrony indywidualnej oraz bezpiecznego dla ludzi i środowiska stosowania środków ochrony roślin,

 • podejmowaniu działań na rzecz objęcia rolników profilaktyczną opieką zdrowotną,

 • wspieraniu inicjatyw podejmowanych przez rolników i pracodawców rolnych oraz ich organizacje w celu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielaniu rolnikom pomocy w poprawianiu warunków pracy w swoich gospodarstwach."

źródło: http://www.krus.gov.pl

Opracowanie KRUS pt:"Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2000 r"

Kwartalna Informacja Statystyczna KRUS 2009