SGSPW dniu 9 kwietnia 2011 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbył się Dzień Otwarty. Celem tego przedsięwzięcia było przedstawienie wszystkim zainteresowanym oferty edukacyjnej Szkoły. Przybyłych gości powitał Rektor-Komendant nadbryg. Ryszard Dąbrowa, przybliżając tym samym ogólną prezentację o szkole oraz zasady rekrutacji na studia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz na Wydziale Bezpieczeństwa Cywilnego.

 

SGSP

W dniu 9 kwietnia 2011 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbył się Dzień Otwarty. Celem tego przedsięwzięcia było przedstawienie wszystkim zainteresowanym oferty edukacyjnej Szkoły. Przybyłych gości powitał Rektor-Komendant nadbryg. Ryszard Dąbrowa, przybliżając tym samym ogólną prezentację o szkole oraz zasady rekrutacji na studia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz na Wydziale Bezpieczeństwa Cywilnego.

Zainteresowani mogli również uzyskać informacje na temat szkoły podczas rozmowy ze studentami reprezentującymi Uczelnię w tzw. Punktach konformacyjnych. Część osób z zadowoleniem wzięła udział w przeprowadzonej loterii. Program Dnia Otwartego obejmował również:

- Pokazy sprzętu oraz działań ratowniczo - gaśniczych.
- Tor przeszkód dla kandydatów na studia mundurowe.
- Pierwszy wykład w SGSP.

źródło: www.sgsp.edu.pl