swiadomi-zagrozeniaLasy Państwowe rozpoczynają społeczną kampanię informacyjno – edukacyjną „Świadomi zagrożenia”, współfinansowaną ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Lasy Państwowe rozpoczynają społeczną kampanię informacyjno – edukacyjną „Świadomi zagrożenia”, współfinansowaną ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pożar lasu niesie za sobą ogromne straty ekologiczne, finansowe, a także zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie lasu jak również korzystających z niego podczas aktywnego wypoczynku. Co roku w Polsce lasy płoną tysiące razy. Aby podnieść świadomość Polaków w zapobieganiu pożarom lasów, leśnicy z PGL LP przygotowali dwie edycje kampanii informacyjno - edukacyjnej:

Forestfire „Ogień w lesie a przyroda – podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów”

Forestfire II "Ogień w lesie a przyroda II - drugi etap kampanii informującej społeczeństwo o zagrożeniu pożarowym w lasach".

 Kampania obejmie swym zasięgiem w pierwszym etapie województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko – mazurskie oraz kujawsko - pomorskie, natomiast drugi etap kampanii prowadzony będzie w województwach: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim oraz łódzkim.
 
Głównym celem kampanii jest podniesienie świadomości Polaków w zakresie roli polskich lasów dla ogółu społeczeństwa oraz bezwzględnej konieczności ich ochrony przed zagrożeniem jakim są pożary.

Pożary lasów nie powstają same z siebie. Bardzo rzadko ich przyczyna jest naturalna – np: wyładowania atmosferyczne. Od popularnego pioruna powstaje bowiem około 1% pożarów lasów. Niestety zdecydowana większość z nich jest wynikiem działalności człowieka. Szczególną grozą napawa fakt, że w bardzo wielu wypadkach jest to działalność celowa, bowiem podpalenia są przyczyną ponad 45% ogólnej liczby pożarów. Kolejną jakże ważną przyczyną pożarów jest nieostrożność dorosłych, której skutkiem jest powstanie około 20 - 25% pożarów w skali roku. Niestety w dalszym ciągu zdarzają się pożary będące wynikiem przerzutów ognia z niefrasobliwie wypalanych łąk, czy ściernisk. Kolejnymi przyczynami są awarie linii energetycznych, a także transport kolejowy i drogowy.

źródło: www.ogienwlesie.lasy.gov.pl