odblaskowa szkolaMałopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie ogłosiły konkurs "Odblaskowa szkoła".

Celem akcji jest zwiększenie i poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły. Ponadto ważnym elementem konkursu jest zwrócenie uwagi na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do lat 15 z elementów odblaskowych, jak również promowanie inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

 

odblaskowa szkolaMałopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie ogłosiły konkurs "Odblaskowa szkoła".

Celem akcji jest zwiększenie i poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły. Ponadto ważnym elementem konkursu jest zwrócenie uwagi na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do lat 15 z elementów odblaskowych, jak również promowanie inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Organizatorami konkursu są:

 •     Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie,
 •     Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
 •     Małopolskie Kuratorium Oświaty,
 •     Małopolski Urząd Wojewódzki ,
 •     Małopolski Urząd Marszałkowski.

Jedną ze szkół które zgłosiły się do konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Zespole Placówek Oświatowych w Łapszach Niżnych. Celem akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poprzez obowiązkowe korzystanie z elementów odblaskowych, zwrócenie uwagi rodzicom, opiekunom i nauczycielom na konieczność kontrolowania obowiązku noszenia ich oraz  promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Szkolnym koordynatorem akcji „Odblaskowa szkoła” jest pani Bogumiła Pirchała - nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Łapszach Niżnych.

W ramach działań konkursowych uczniowie wraz z nauczycielami podjęli następujące zadania:

 •     zorganizowanie konkursu plastycznego na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 •     zorganizowanie konkursu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym,
 •     organizowanie przez wychowawców klas 0-III lekcji o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach,
 •     zorganizowanie spotkania uczniów z policjantami Komendy Powiatowej Policji z Nowego Targu z Wydziału Ruchu Drogowego i Komisariatu Policji w Łapszach Niżnych na temat: „Bezpieczna droga do szkoły”,
 •     wyposażenie uczniów w elementy i kamizelki odblaskowe,
 •     wykonanie gazetki ściennej na temat bezpieczeństwa na drodze,
 •     przygotowanie uczniów do zdobycia Karty rowerowej,
 •     zamieszenie informacji o akcji na stronie internetowej szkoły,
 •     współpraca z rodzicami w celu dbania o bezpieczeństwo dzieci.

więcej na zpo.lapszenizne.pl