Został rozstrzygnięty Konkurs na "Najlepszą OSP Województwa Małopolskiego w roku 2013"
Komisja po wnikliwej analizie złożonych materiałów przyznała tytuł

"Najlepszej OSP Województwa Małopolskiego w 2013 roku"
Ochotniczej Straży Pożarnej Kęty z pow. oświęcimskiego.

 

Został rozstrzygnięty Konkurs na "Najlepszą OSP Województwa Małopolskiego w roku 2013"
Komisja po wnikliwej analizie złożonych materiałów przyznała tytuł

"Najlepszej OSP Województwa Małopolskiego w 2013 roku"
Ochotniczej Straży Pożarnej Kęty z pow. oświęcimskiego.

OSP odbierze czek o wartości 50 tys. zł.
który przekaże Marszałek Województwa Małopolskiego

GRATULUJEMY !!!

więcej na www.zosprp.malopolska.pl/news.php?news=386