W dniu 17 czerwca 2013r. miało miejsce rozpoczęcie szkolenia dla 19 strażaków z Islamskiej Republiki Afganistanu. Uroczystego otwarcia szkolenia dokonał Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
st. bryg. mgr inż. Marek Chmiel.
W uroczystości otwarcia brał udział Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie ppłk dypl. Krzysztof Tarapacz oraz naczelnicy i wykładowcy, którzy będą prowadzić zajęcia podczas szkolenia.

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował między innymi:

W dniu 17 czerwca 2013r. miało miejsce rozpoczęcie szkolenia dla 19 strażaków z Islamskiej Republiki Afganistanu. Uroczystego otwarcia szkolenia dokonał Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
st. bryg. mgr inż. Marek Chmiel.
W uroczystości otwarcia brał udział Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie ppłk dypl. Krzysztof Tarapacz oraz naczelnicy i wykładowcy, którzy będą prowadzić zajęcia podczas szkolenia.

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował między innymi:- organizację ochrony przeciwpożarowej w Polsce,
- zadania i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego,
- kwalifikowaną pierwszą pomoc,
- bezpieczeństwo pożarowe budynków,
- sprzęt ochrony dróg oddechowych,
- sprzęt i armaturę wodno – pianową,
- taktykę gaszenia pożarów wewnętrznych,
- sprzęt ratowniczy hydrauliczny i pneumatyczny.

Dobór tematów został określony na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez partnerów. Zajęcia będą prowadzone na poligonie szkolnym, w dobrze wyposażonych salach wykładowych z zapleczem logistycznym oraz sali ratownictwa medycznego.

Strażacy z Islamskiej Republiki Afganistanu reprezentują:

- Komendę Główną Straży Pożarnej w Kabulu,
- Piony logistyczy i prewencji Straży Pożarnej w Kabulu,
- Jednostki Ratownicze Straży Pożarnej w Kabulu.

Grupie przewodniczy Bige Gh. Naqshband.

Oprócz zajęć programowych dla afgańskich strażaków przewidziano także program kulturalny, mający na celu zaprezentowanie tradycji i historii Polski. W ramach tego programu uczestnicy zwiedzą między innymi:

- Kraków,
- Jurę Krakowsko - Częstochowską,
- Katowice,
- Klasztor na Jasnej Górze.

Projekt „Szkolenie podstawowe z zakresu taktyki ratowniczo - gaśniczej i prewencji” jest elementem wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012 – 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

źródło tekstu i foto: cspsp.pl