LOGO CZUJKA  ostateczne-143x143W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji „Czujka dymu i czujnik tlenku węgla, czyli mała inwestycja w duże bezpieczeństwo”, która odbędzie się w dniach 8-9 października br. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  

O KONFERENCJI

Co roku w wyniku pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla ginie w Polsce ok. 600 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje uszczerbku na zdrowiu. Paradoksalnie najwięcej - bo  aż 80% wszystkich przypadków śmiertelnych ma miejsce w obiektach mieszkalnych - czyli tam, gdzie co do zasady ludzie czują się najbezpieczniej. Zmniejszenie tego tragicznego żniwa stanowi trudne wyzwanie, gdyż mieszkania i domy prywatne pozostają praktycznie poza nadzorem służb publicznych.  Ponadto dotyczy to tzw. indywidualnej domeny bezpieczeństwa, a więc obszaru, na który organy państwowe mają ograniczony wpływ.

Doświadczenia wielu państw, potwierdzają, że obniżenie liczby ofiar pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla, choć trudne, jest jednak możliwe. Do najbardziej sprawdzonych, skutecznych i niedrogich metod należy instalowanie w mieszkaniach czujek dymu oraz czujników tlenku węgla. Jednak upowszechnienie tego rozwiązania wymaga intensywnych i skoordynowanych działań wielu instytucji publicznych. Nadszedł czas, aby i Polska zmierzyła się z tym wyzwaniem!!!

Konferencja stanowić będzie przyczynek do rozpoczęcia poważnej dyskusji, a następnie działań w tym zakresie w Polsce. W tracie konferencji zaprezentowane zostaną między innymi doświadczenia innych państw Unii Europejskiej, w których udało się z sukcesem przeprowadzić ten proces, a tym samym znacząco ograniczyć liczbę ofiar pożarów i/lub tlenku węgla. Przewidziano wystąpienia ekspertów straży pożarnej z kraju i zagranicy (Estonia, Finlandia, Holandia, Wielka Brytania) środowiska medycznego, mediów publicznych, instytucji zajmujących się promowaniem bezpieczeństwa. Zaprezentowane zostaną również wyniki badań przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia dot. problematyki zatruć tlenkiem węgla.

Szczegółowe informacje nt. Konferencji dostępne są na stronie internetowej  http://www.cnbop.pl/czujki