Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczch wg CTIF przyjęty do realizacji od stycznia 2010 roku, a opracowany na podstawie międzynarodowego regulaminu Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych uchwalonego na posiedzeniu Kierownictwa CTIF w dniu 6 marca 2004 r. w Erpeldingen (Luksemburg) i zatwierdzonego przez Radę Wykonawczą CTIF na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2004 r. w Laibach.

źródło:zosprp.pl