Remiza OSP KątyUprzejmie informuję, iż w roku bieżącym Samorząd Województwa Małopolskiego zamierza kontynuować działanie dotyczące pomocy finansowej dla gmin w zakresie budowy i modernizacji remiz strażackich, ogłaszając konkurs „Małopolskie Remizy 2013”.

W związku z powyższym przekazuję kilka wstępnych wytycznych odnoście tego konkursu:
Kwota przyznanej dotacji na prace budowlano - remontowe może wynieść maksymalnie 50 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalna wartość dotacji dla jednego Wnioskodawcy wynosi 50 tys. zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach Konkursu są:

Czytaj więcej...

nominacje-dla-komendantow-pspPięciu komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej odebrało nominacje na stopień nadbrygadiera z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego. Nominacje na stopień nadbrygadiera otrzymali: małopolski komendant wojewódzki PSP Andrzej Mróz, zachodniopomorski – Henryk Cegiełka, świętokrzyski – Zbigniew Muszczak, lubuski – Stanisław Węsierski i opolski – Karol Stępień.

Czytaj więcej...

biala-podlaska-dzien-strazaka06 maja 2012r. odbyły się Powiatowe Uroczystości „Dnia Strażaka” i XIII Pielgrzymka Strażaków Powiatu Bialskiego do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia w Kodniu. Uroczystości połączone były z jubileuszem 90-lecia działalności OSP Kodeń. Na uroczystość przybyło około 400 strażaków oraz 38 pocztów sztandarowych z jednostek OSP i ogniw gminnych Związku OSP RP. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu orkiestry strażackiej z Łomaz, pocztów sztandarowych, pododdziałów PSP i OSP spod Bazyliki na Kalwarię, gdzie została odprawiona Msza Św. w intencji strażaków i ich rodzin, celebrowana przez Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego.

Czytaj więcej...

zospW miniony piątek, 13 kwietnia na gościnnej ziemi Polickiej, w salach konferencyjnych hotelu „DOBOSZ” odbył się III  Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego, zgromadzeni delegaci, przedstawiciele do zarządu, członkowie ustępujących władz  z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz zaproszeni goście, spotkali się w celu podsumowania pięcioletniej działalności oraz wyboru władz na kolejną kadencje.

Czytaj więcej...

zosp-rpIII Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka odbył się w sobotę 14 kwietnia, o godzinie 11:00 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (pawilon 14 B, I piętro). W Zjeździe wzięło udział 75 delegatów, 41 przedstawicieli do ZOW ZOSP RP kolejnej kadencji, członkowie ustępujących władz OW ZOSP RP. Zaproszonych też zostało 130 gości w tym władze krajowe Związku OSP RP.

Czytaj więcej...

Centrum Powiadamiania Ratunkowego-dyspozytorniaTrwają ostatnie przygotowania do uruchomienia Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu. Jak informuje kierownik WCPR, Stanisław Ręcławowicz, w chwili obecnej, w ramach testowania systemu uruchomiano przyjmowanie zgłoszeń z telefonu alarmowego 112. Cały proces wymaga sprawdzenia systemu połączeń. Po odbyciu szkolenia i złożeniu egzaminów językowych, gotowi do podjęcia normalnej pracy są już także operatorzy.

Czytaj więcej...

zosp

I. Zasady przekazania 1 % podatku w roku 2012 na rzecz OPP - bez zmian.

1. Numer KRS, kwota 1%, cel szczegółowy.

Te trzy elementy to podstawy, które muszą być wskazane w rocznej deklaracji podatkowej w części dotyczącej wniosku o przekazanie 1% podatku należnego.

Dodatkowo można podać dane podatnika przekazującego kwoty na rzecz Związku oraz wskazać, że Naczelnik dane te może udostępnić organizacji.

Czytaj więcej...

zosp10 grudnia 2011 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie pow. Tarnow, odbyło się posiedzenie
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.
 W trakcie posiedzenia zostały omówione następujące tematy:
- realizacja zadań statutowych i finansowych za trzy kwartały roku 2011
- zatwierdzenie planu finansowego i planu pracy Zarządu OW ZOSP RP i Prezydium na 2012r.
- podjęcie decyzji dotyczących Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
- podsumowanie realizacji projektów prowadzonych przez Zarząd Wykonawczy OW ZOSP RP w roku 2011.
 

Czytaj więcej...

mswia15 października br. minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller powołał st. bryg. Bogdana Kuligę na stanowisko podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Nowy komendant kierował m.in. działaniami ratowniczymi podczas powodzi w Ropczycach i Tarnobrzegu w latach 2009 i 2010.

Czytaj więcej...

oparzeniaW trosce o zapewnienie szybkiej i skutecznej specjalistycznej pomocy medycznej  ratownikom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP -  st. bryg. Tadeusz Milewski w dniu 3 października br. podpisał list intencyjny w sprawie współpracy z Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej.

Czytaj więcej...

unifikac wys 082Realizacja "Planu przedsięwzięć służących rozwojowi ratownictwa wysokościowego na lata 2009-2012"
W dniach 4-7 października 2011r. w ramach „Planu realizacji przedsięwzięć służących rozwojowi ratownictwa wysokościowego na lata 2009-2012” na terenie województwa łódzkiego odbyła się unifikacja dla instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG. Unifikację zorganizowało Biuro Szkolenia KG PSP wspólnie z KM PSP w Łodzi na bazie JRG Nr 10 KM PSP w Łodzi oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji „Góra Kamieńsk” w miejscowości Ozga koło Kamieńska.

Czytaj więcej...

auto-strazackieTrzynaście jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej otrzyma specjalistyczny sprzęt, którego zakup został dofinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowę gwarantująca środki na zakup sprzętu podpisali dzisiaj: marszałek Marek Sowa, członek Zarządu Stanisław Sorys oraz dyrekcja Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP: Kazimierz Sady i Łukasz Smółka.

Czytaj więcej...

zospW dniu 15 września w SGSP w Warszawie odbyło się posiedzenie  Zarządu OW ZOSP RP woj. mazowieckiego, poprzedzone posiedzeniem Prezydium.Zarząd zapoznał się ze stanem organizacyjnym ZOSP RP na Mazowszu przed XIII Zjazdem Krajowym ZOSP RP oraz przyjął informację o przebiegu Zjazdów Oddziałów Gminnych ZOSP RP. Niemal wszystkie Zjazdy przeprowadzono w terminie ( do końca czerwca br.), średnia frekwencja wyniosła blisko 84%. Nowe Zarządy Oddziałów Gminnych / równorzędnych ZOSP RP już podjęły działalność aktywnie wpisując się w realizację bieżących zadań.

Czytaj więcej...

zosp-rpUroczystości z okazji 90 rocznicy zjednoczenia ruchu strażackiego w Polsce w dniu 8 września poprzedziła konferencja prasowa, która odbyła się w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Z dziennikarzami spotkali się: wicepremier, prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, podsekretarz stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał bryg. Wiesław Leśniakiewicz oraz wiceprezes ZG ZOSP RP Janusz Konieczny.

Czytaj więcej...

mswia19 maja 2011r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Rządowo - Związkowego z udziałem strony społecznej (Konwent Dziekanów Żołnierzy Zawodowych WP) - do spraw reformy emerytur mundurowych (w modelu zaopatrzeniowym dla funkcjonariuszy i żołnierzy nowo-przyjmowanych do służby).

Czytaj więcej...