wymiana-sgsp-lundW dniach 2-7.10.2010 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej przebywała czteroosobowa delegacja studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Uniwersytetu w Lund w Szwecji. W trakcie pobytu goście zapoznali się m.in ze strukturą organizacyjną Uczelni. Jako opiekunowie i tłumacze towarzyszyli im studenci z Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego i Cywilnego SGSP, którzy w listopadzie wyjadą do Szwecji w ramach rewizyty.

wymiana-sgsp-lundW dniach 2-7.10.2010 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej przebywała czteroosobowa delegacja studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Uniwersytetu w Lund w Szwecji. W trakcie pobytu goście zapoznali się m.in ze strukturą organizacyjną Uczelni. Jako opiekunowie i tłumacze towarzyszyli im studenci z Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego i Cywilnego SGSP, którzy w listopadzie wyjadą do Szwecji w ramach rewizyty.
Mając na celu pokazanie systemu kształcenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, została przeprowadzona prezentacja multimedialna przez kpt. Grzegorza Bełtowskiego z Działu Współpracy z Zagranicą. Studenci odwiedzili również laboratoria SGSP (fizykochemii spalania, technicznych systemów zabezpieczeń, środków gaśniczych) oraz Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego, brali udział w ćwiczeniach w komorze dymowej na terenie SGSP; spotkali się z Prorektorem prof. dr hab. Jerzym Wolaninem; odwiedzili Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą nr 6 o specjalizacji ratownictwa technicznego i chemicznego, zapoznali się z działaniem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. Podczas spotkania ze studentami kursu magisterskiego SGSP goście ze Szwecji przedstawili swoją Uczelnię, omówili możliwości rozwoju zawodowego w Szwecji oraz porównali organizację bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego w obu państwach.

źródło: sgsp.edu.pl