edukacja-bez-granic-polska-slowacjaW dniu 14 października 2010 roku w Średniej Zawodowej Szkole w Żylinie (Słowacja) doszło do podpisania umowy w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Edukacja bez granic na słowacko – polskim pograniczu“. Projekt realizowany jest ze środków UE przez Szkołę w Żylinie a podstawowym jego celem jest pogłębianie kontaktów transgranicznych.

edukacja-bez-granic-polska-slowacjaW dniu 14 października 2010 roku w Średniej Zawodowej Szkole w Żylinie (Słowacja) doszło do podpisania umowy w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Edukacja bez granic na słowacko – polskim pograniczu“. Projekt realizowany jest ze środków UE przez Szkołę w Żylinie a podstawowym jego celem jest pogłębianie kontaktów transgranicznych.Cel ten osiągnięty ma być poprzez edukację, wymianę doświadczeń i spostrzeżeń, monitoring problematycznych obszarów rynku pracy i jego potrzeb, pogłębianie oferty edukacji grup docelowych, wzrost ilości i jakości programów kształcenia reagujących na zmianę wymagań rynku pracy, zapoznawanie się
z tradycjami kulturowymi i historią obu partnerów, wsparcie dla zdrowego stylu życia za pośrednictwem imprez sportowych.
Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie została zaproszona do udziału w projekcie przez szkołę w Żylinie. W dniu 6 października delegacja ze Szkoły Aspirantów uczestniczyła w rozmowach roboczych, które miały na celu określenie zasad udziału w projekcie. W wyniku tych rozmów doszło do podpisania w dniu 14 października 2010 roku Umowy
o partnerstwie w realizacji projektu.
Delegacji Szkoły Aspirantów uczestniczącej w podpisaniu umowy przewodniczył Zastępca Komendanta st.bryg. mgr inż. Lesław Adamiak. Ze strony Szkoły w Żylinie umowę podpisał Dyrektor Szkoły dr hab. inż. Josef Ilčík.

źródło: sapsp.pl