brandenburski-komendant-lubuskie12 listopada br. do Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Stanisława Węsierskiego z kolejną roboczą wizytą przyjechał p. Henry Merz - Krajowy Komendant Brandenburskich Straży Pożarnych. Głównym tematem spotkania było przedstawienie koncepcji działania i perspektyw rozwoju służb ratowniczych w kraju związkowym Brandenburgii w latach 2014-2020. Omówiono również realizację wspólnych przedsięwzięć jednostek straży pożarnych woj. lubuskiego i Brandenburgii w roku 2010. 

 

brandenburski-komendant-lubuskie

12 listopada br. do Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Stanisława Węsierskiego z kolejną roboczą wizytą przyjechał p. Henry Merz - Krajowy Komendant Brandenburskich Straży Pożarnych. Głównym tematem spotkania było przedstawienie koncepcji działania i perspektyw rozwoju służb ratowniczych w kraju związkowym Brandenburgii w latach 2014-2020. Omówiono również realizację wspólnych przedsięwzięć jednostek straży pożarnych woj. lubuskiego i Brandenburgii w roku 2010.

Rozmowy w tym zakresie zdominował temat tegorocznych powodzi, jakie dotknęły nasz region po obu stronach rzeki granicznej Odry. Oprócz słów podziękowań za wzajemną pomoc i zaangażowanie jednostek straży pożarnych z Polski i Niemiec podczas powodzi, wymieniono informacje o stanie wałów Odry i jej dopływów po obu stronach.

źródło:www.straz.gorzow.pl