polska-norwegiaW dniach 9-11 lutego 2011 r. w Rajgrodzie odbędą się II Polsko-Norweskie Warsztaty Ratownicze. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn.”Najlepsze Praktyki. Transfer wiedzy pomiędzy polskimi i norweskimi służbami ratowniczymi” przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem sympozjum jest wymiana doświadczeń i rozpowszechnienie wiedzy nabytej podczas szkoleń podlaskich strażaków w Regionalnym Centrum Szkoleniowo — Treningowym Ochrony Ludności OPPLAND w Norwegii. Druga edycja warsztatów skupiać się będzie na zagadnieniach z zakresu ratownictwa technicznego, chemiczno ekologicznego oraz taktyki działań na akwenach wodnych.

 

W dniach 9-11 lutego 2011 r. w Rajgrodzie odbędą się II Polsko-Norweskie Warsztaty Ratownicze. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn.”Najlepsze Praktyki. Transfer wiedzy pomiędzy polskimi i norweskimi służbami ratowniczymi” przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem sympozjum jest wymiana doświadczeń i rozpowszechnienie wiedzy nabytej podczas szkoleń podlaskich strażaków w Regionalnym Centrum Szkoleniowo — Treningowym Ochrony Ludności OPPLAND w Norwegii. Druga edycja warsztatów skupiać się będzie na zagadnieniach z zakresu ratownictwa technicznego, chemiczno ekologicznego oraz taktyki działań na akwenach wodnych.

II Polsko-Norweskie Warsztaty Ratownicze
W dniach 9-11 lutego 2011 r. w Rajgrodzie odbędą się II Polsko-Norweskie Warsztaty Ratownicze. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn.”Najlepsze Praktyki. Transfer wiedzy pomiędzy polskimi i norweskimi służbami ratowniczymi” przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem sympozjum jest wymiana doświadczeń i rozpowszechnienie wiedzy nabytej podczas szkoleń podlaskich strażaków w Regionalnym Centrum Szkoleniowo — Treningowym Ochrony Ludności OPPLAND w Norwegii. Druga edycja warsztatów skupiać się będzie na zagadnieniach z zakresu ratownictwa technicznego, chemiczno ekologicznego oraz taktyki działań na akwenach wodnych.
Harmonogram warsztatów:
9 lutego, środa
12:00 – 12:15 Wykłady inauguracyjne warsztatów
12:15 – 15:30 Sesja 1
12:15 - 13:00 bryg. Robert Wierzbowski – Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku
Wykorzystanie tablic interaktywnych w szkoleniu taktycznym strażaków
13:00 - 13.45 bryg. Jan Rabiczko – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku
Katastrofa kolejowa pociągów z paliwem i gazem LPG
14:15 - 15:00 bryg. Paweł Knapik – Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie
Rozszczelnienie i pożar cysterny samochodowej z LPG – przykład przebiegu działań ratowniczo – gaśniczych
15:00 - 15:45 bryg. Marek Gołębiewski - Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby w KW PSP w Białymstoku
Zarządzanie zdarzeniem i segregacja poszkodowanych w wypadkach masowych
16:30 – 20:00 Prezentacja otoczenia pracy struktur ratowniczych podległych Komendzie Wojewódzkiej PSP w Białymstoku.

10 lutego, czwartek
9:00 – 11:15 Sesja 2
9:00 - 9:45 st. kpt. mgr inż Zdzisław Salamonowicz - Kierownik Zakładu Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Scenariusze awaryjne podczas zdarzenia z LPG
9:45 - 10:30 dr inż. Wiktor LASOTA - Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A.
Skuteczność zabezpieczenia przeciwpożarowego zbiorników stalowych na paliwa płynne.
10:30 - 11:15 Adam Stoliński - Zagrożenia ropopochodnymi
11:30 – 14:30 Sesja 3
11:30 - 12:15 st. kpt. Michał Langner – Starszy Specjalista w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej PSP
Prezentacja „Założeń do organizacji dekontaminacji wstępnej w KSRG”
12:15 - 13:00 st. bryg. mgr inż. Tadeusz Jopek – Komenda Główna PSP
Zasady postępowania sił KSRG podczas zdarzeń z udziałem butli z acetylenem
13:15 - 14:00 Sjur Berge, Geir Pladsen – Departament Ratownictwa w Gjovik
Metody szybkiego uwalniania poszkodowanych w wypadkach drogowych z udziałem substancji niebezpiecznych
14:00 - 14:45 Sjur Berge, Geir Pladsen – Departament Ratownictwa w Gjovik
Procedury postępowania z materiałami niebezpiecznymi w trakcie katastrof I wypadków drogowych
16:00 – 17:30 Sesja 4 – Pokazy praktyczne - Metody i techniki ratownictwa chemiczno-ekologicznego i technicznego w oparciu o doświadczenia ze szkoleń strażaków z województwa podlaskiego w Norwegii
17:30 – 19:00 Sesja 5
17:30 - 18:15 kpt. Marcin Anszczak – Wydział Operacyjny Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku
Organizacja akcji ratownictwa chemicznego i ekologicznego na podstawie wytycznych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
18:15 - 19:00 kpt. Grzegorz Liszewski - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie.
Ratownictwo na obszarach wodnych -podobieństwa i różnice w prowadzeniu działań ratowniczych przez strażaków polskich i norweskich
11 lutego, piątek
10:00 – 11:00 Podsumowanie i zakończenie warsztatów
11:30 Wyjazd uczestników.  

źródło: www.straz.bialystok.pl