msb-szwecja-w-kg-pspW dniach 9-10 lutego Komendant Główny PSP gościł przedstawicieli Szwedzkiej Agencji Zarządzania Kryzysowego (MSB), na czele z Dyrektor Generalną – Panią Heleną Lindberg.  MSB, która utrzymuje również szerokie kontakty międzynarodowe, wspiera i wzmacnia społeczne zdolności zapobiegania, przygotowania i reagowania na kryzysy. Metody działania tej instytucji obejmują rozwój wiedzy, edukację, szkolenia, prawodawstwo, nadzór i działania operacyjne we współpracy z samorządami, agencjami rządowymi, sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi na każdym szczeblu.

 

msb-szwecja-w-kg-psp

W dniach 9-10 lutego Komendant Główny PSP gościł przedstawicieli Szwedzkiej Agencji Zarządzania Kryzysowego (MSB), na czele z Dyrektor Generalną – Panią Heleną Lindberg.  MSB, która utrzymuje również szerokie kontakty międzynarodowe, wspiera i wzmacnia społeczne zdolności zapobiegania, przygotowania i reagowania na kryzysy. Metody działania tej instytucji obejmują rozwój wiedzy, edukację, szkolenia, prawodawstwo, nadzór i działania operacyjne we współpracy z samorządami, agencjami rządowymi, sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi na każdym szczeblu.

MSB podejmuje liczne działania na rzecz zapobiegania katastrofom naturalnym, zdarzeniom z udziałem substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych, ochrony infrastruktury krytycznej, poprawy bezpieczeństwa informacji oraz działań na rzecz najmłodszych obywateli.

W Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie z przedstawicielami MSB, w którym uczestniczyli również zaproszeni goście z innych instytucji zajmujących się w Polsce tematyką zarządzania kryzysowego, ratownictwa, ochrony ludności i pomocą humanitarną, jak również przedstawiciele SGSP realizujący wspólne projekty z MSB.
Wymieniono opinię na temat rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa obecnych w obu krajach, jak również wskazano potencjalne możliwości współpracy instytucji polskich i MSB.

Strona szwedzka żywo interesowała się również przygotowaniami KG PSP do Prezydencji Polski w Radzie UE w II połowie 2011 r. Delegacja MSB odwiedziła ponadto Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, a także złożyła wizytę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

źródło: straz.gov.pl