delegacja_mczs_rosjaW dniach 1-4 marca 2011 r. Komendant Główny PSP, Szef Obrony Cywilnej Kraju gości przedstawicieli Ministerstwa Federacji Rosyjskiej ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (EMERCOM). Delegacji przewodniczy generał pułkownik Paweł Płat, Wiceminister ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych.

 

delegacja_mczs_rosja

W dniach 1-4 marca 2011 r. Komendant Główny PSP, Szef Obrony Cywilnej Kraju gości przedstawicieli Ministerstwa Federacji Rosyjskiej ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (EMERCOM). Delegacji przewodniczy generał pułkownik Paweł Płat, Wiceminister ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych.

Celem wizyty jest przeprowadzenie rozmów nt. wykonywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków, podpisanej w Warszawie 25 sierpnia 1993 r.
W trakcie spotkań omawiane będą następujące tematy:
• Informacja nt. działań prowadzonych w związku z powodzią na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Podsumowanie działań polskiej grupy ratowniczej biorącej udział w walce z pożarami na terytorium Federacji Rosyjskiej;
• Rozmowy nt. formy i zakresu aktualizacji obowiązującej Umowy;
• Możliwości pozyskania środków finansowych na realizację wspólnych projektów w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Litwa – Polska – Rosja;
• Prezentacja nt. organizacji i funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
• Prezentacja nt. organizacji, funkcjonowania, finansowania i szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce;
• Prezentacja nt. Krajowego Centrum Zarządzania w Sytuacjach Kryzysowych EMERCOM Rosji;
• Prezentacja nt. awarii w Sajano-Suszeńskiej elektrowni wodnej.

Podczas spotkania 1 marca, generał pułkownik Paweł Płat odznaczył nadbryg. Janusza Skulicha, Zastępcę Komendanta Głównego PSP oraz mł. bryg. Mariusza Feltynowskiego, Zastępcę Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności medalem „Za współpracę na rzecz ratownictwa”. Medal nadany został 28 września 2010 r. przez generała armii Siergieja Szojgu, Ministra Federacji Rosyjskiej ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (EMERCOM Rosji).
źródło: straz.gov.pl