europejskie-straze-pozarneKolejne spotkanie w ramach projektu „Poznanie Mechanizmu Rozwoju i Zarządzania oraz Systemów Szkolenia w Europejskich Strażach Pożarnych” realizowanego przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie miało miejsce w dniach 21-24 lutego 2011r. Gospodarzem trzeciego już z kolei spotkania była Strathclyde Fire and Rescue Service ze Szkocji w Wielkiej Brytanii, którą reprezentowali:

 

europejskie-straze-pozarne

Kolejne spotkanie w ramach projektu „Poznanie Mechanizmu Rozwoju i Zarządzania oraz Systemów Szkolenia w Europejskich Strażach Pożarnych” realizowanego przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie miało miejsce w dniach 21-24 lutego 2011r. Gospodarzem trzeciego już z kolei spotkania była Strathclyde Fire and Rescue Service ze Szkocji w Wielkiej Brytanii, którą reprezentowali:

• Alan Fairbairn
• Tony Hughes

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele partnera z Dublin Fire Brigade z Irlandii:
• Terry Kearney
• Sean Cagney

Oraz przedstawiciele Koordynatora - Stamina Consulting Ltd.:
• Derek Ross
• Paul Liston

Centralną Szkołę reprezentowali:
• mł. bryg. Jacek Antos
• Agata Borkowska

Podczas trzydniowej wizyty Partnerzy projektu poznali strukturę Straży Pożarnej oraz obowiązujący w Szkocji system edukacji, podnoszenia kompetencji oraz awansowania funkcjonariuszy.  Bogaty program wizyty obejmował zwiedzanie siedziby Strathclyde Fire and Rescue Service: poligonu, części dydaktycznej oraz prezentację sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych przez szkockich strażaków. Szczególnym punktem programu było zapoznanie z komputerowym systemem symulacji zdarzeń wykorzystywanym do szkolenia przyszłych uczestników akcji ratowniczych.

Szeroko zaprezentowano również nowy system kształcenia funkcjonariuszy, oraz jego poszczególne moduły z ratownictwem technicznym na czele.

Strathclyde Fire and Rescue Service obejmuje swoim działaniem obszar niemal połowy Szkocji, uczestnicy spotkania mieli okazję w praktyce zobaczyć jak funkcjonuje komputerowe centrum powiadamiania ratunkowego, które koordynuje pracę wszystkich podległych jednostek straży pożarnej. Jedną z nich jest Greenock FS - jednostka ratownictwa wodnego, którą zwiedzili uczestnicy spotkania.

Na zakończenie wizyty przedstawiciele Strathclyde Fire and Rescue Service przedstawili prezentację nowego Centrum Szkoleniowego, które powstaje na potrzeby kształcenia i doskonalenia kompetentnej kadry szkockich funkcjonariuszy.

Spotkanie w Strathclyde Fire and Rescue Service było ostatnim z trzech spotkań pierwszej fazy realizowanego projektu, która byłą fazą opisową i polegała na prezentacji każdego z ośrodków szkolenia, zasad funkcjonowania oraz metod nauczania w poszczególnych krajach partnerów projektu.

Kolejne spotkanie odbędzie się w siedzibie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie i zaplanowane jest na maj 2011. Będzie to pierwsze spotkanie drugiej fazy projektu – fazy analitycznej – gdzie partnerzy projektu szczegółowo skupią się  na wybranych zagadnieniach z zakresu szkolenia i rozwoju funkcjonariuszy straży pożarnej.

Realizowany projekt ma na celu „Poznanie Mechanizmu Rozwoju i Zarządzania oraz Systemów Szkolenia w Europejskich Strażach Pożarnych”. Niewątpliwą wartością dodaną niniejszego projektu jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk między partnerami biorącymi udział w projekcie.

źródło: cspsp.pl