polska-pomocW szkoleniu bierze udział 24 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy straży pożarnej z obwodu tarnopolskiego. Kurs pierwszej pomocy realizowany jest w ramach projektu „Akademia liderów - wsparcie systemu szkolenia strażaków z województwa tarnopolskiego z zakresu ratownictwa medycznego”, który współfinansowany jest ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Inspiratorem i wnioskodawcą projektu jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

polska-pomocW szkoleniu bierze udział 24 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy straży pożarnej z obwodu tarnopolskiego. Kurs pierwszej pomocy realizowany jest w ramach projektu „Akademia liderów - wsparcie systemu szkolenia strażaków z województwa tarnopolskiego z zakresu ratownictwa medycznego”, który współfinansowany jest ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Inspiratorem i wnioskodawcą projektu jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
Nasza inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem strony ukraińskiej, która wytypowała uczestników, którzy reprezentują wszystkie jednostki straży z obwodu tarnopolskiego. Są to funkcjonariuszki i funkcjonariusze, którzy nie tylko posiądą kompleksową wiedzę w zakresie ratownictwa medycznego, ale także zostaną animatorami i liderami ratownictwa medycznego w województwie tarnopolskim. W ramach szkolenia omawiane są m.in. zagadnienia związane z elementami anatomii i fizjologii, oceną poszkodowanego, badaniami wstępnymi i szczegółowymi, resuscytacją, defibrylacją, stanami nagłymi, urazami mechanicznymi i obrażeniami, urazami chemicznymi, termicznymi, elektrycznymi, zagrożeniami środowiskowymi, taktyką działań ratowniczych, a także psychologicznymi aspektami wsparcia poszkodowanych. Każdy uczestnik przystąpi także do egzaminu, który odpowiada europejskim standardom w tym zakresie, a osoby które zdadzą go pomyślnie odbędą szkolenie liderów – animatorów systemu szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego w tarnopolskiej straży pożarnej, tak by w przyszłości mogły przekazywać swoje doświadczenia współpracownikom.

Ważnym elementem projektu jest także nieodpłatne przekazanie tarnopolskim strażakom profesjonalnego, wysokospecjalistycznego sprzętu do treningu resuscytacji krążeniowo – oddechowej, dzięki któremu będą mogli oni w przyszłości nauczać i doskonalić swoje umiejętności ratownicze w postaci:
- 2 zestawów manekinów do treningu resuscytacji krążeniowo – oddechowej (dorosły, dziecko, niemowle),
- 2 manekinów osoby dorosłej z panelem elektronicznym,
- manekinów dziecka i niemowlęcia z panelem elektronicznym,
- zestawu do treningu półautomatycznej zewnętrznej defibrylacji (AED szkoleniowy z elektrodami do ćwiczeń),
- 2 zestawów PSP R1.

Realizacja projektu pokazała jak ważne i potrzebne jest tego typu wsparcie dla ukraińskich strażaków. Tarnopolscy funkcjonariusze z bardzo dużym zaangażowaniem uczestniczą zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych. W ich opinii tego typu szkolenia są niezwykle istotnym uzupełnieniem ich wiedzy zawodowej. Przekazany sprzęt będzie doskonałą bazą do stworzenia profesjonalnego systemu doskonalenia zawodowego w zakresie ratownictwa medycznego w tarnopolskiej straży pożarnej.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011r.

źródło:www.katowice.kwpsp.gov.pl