kw-psp-krakow-akademia-morskaW dniach 09-10.01.2012 r. w Krakowie odbyło się kolejne seminarium dotyczące organizacji zaplecza technicznego sprzętu ochrony dróg oddechowych. Uczestniczyli w nim: zastępcy komendantów wojewódzkich, nadzorujący w swoich województwach działalność logistyczną, oficerowie pionu technicznego komend wojewódzkich, przedstawiciele szkół pożarniczych, Biura Logistyki i Biura Finansów KG PSP.

kw-psp-krakow-akademia-morskaW dniach 09-10.01.2012 r. w Krakowie odbyło się kolejne seminarium dotyczące organizacji zaplecza technicznego sprzętu ochrony dróg oddechowych. Uczestniczyli w nim: zastępcy komendantów wojewódzkich, nadzorujący w swoich województwach działalność logistyczną, oficerowie pionu technicznego komend wojewódzkich, przedstawiciele szkół pożarniczych, Biura Logistyki i Biura Finansów KG PSP.

Seminarium przewodniczył Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski.
Podczas narady w dniu 10 stycznia 2012 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie a Akademią Morską w Gdyni dotyczące realizacji wspólnych działań innowacyjnych oraz wdrożeń w zakresie śródlądowego ratownictwa wodnego i powodziowego, upowszechniania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa na śródlądowych obszarach wodnych oraz śródlądowego ratownictwa wodnego i powodziowego, poszukiwania innych form i dziedzin współpracy w zakresie bezpieczeństwa na śródlądowych obszarach wodnych oraz śródlądowego ratownictwa wodnego i powodziowego.

W ramach porozumienia konsultowane będą propozycje innowacyjnych rozwiązań zaproponowanych przez Akademię Morską w Gdyni, a w szczególności wielozadaniowego pojazdu dla dowódcy akcji ratowniczej oraz zestawu holowniczego nośnika rękawów przeciwpowodziowych.

Porozumienie podpisali: st. bryg. mgr inż. Andrzej Mróz - Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz - Rektor  d/s Nauki i dr hab. inż. kpt. żw. Zbigniew Burciu, prof. nadzw. AM w obecności  nadbrygadiera Marka Kowalskiego, Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Zastępców Komendantów Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej – uczestników narady.

źródło: straz.krakow.pl