polsko-czeskie-porozumienie-1Będzie bezpieczniej na polsko – czeskiej granicy. Dzięki podpisaniu w dniu 21 bm. porozumienia o „Współpracy i wzajemnej pomocy ratowniczej podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń”, otwarty został nowy etap we współpracy przygranicznej polskich i czeskich służb ratowniczych Dolnego Śląska oraz kraju Hradec Kralowe. polsko-czeskie-porozumienie-1Będzie bezpieczniej na polsko – czeskiej granicy. Dzięki podpisaniu w dniu 21 bm. porozumienia o „Współpracy i wzajemnej pomocy ratowniczej podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń”, otwarty został nowy etap we współpracy przygranicznej polskich i czeskich służb ratowniczych Dolnego Śląska oraz kraju Hradec Kralowe. Uroczystość podpisania dokumentu odbyła się w Hradec Kralowe. Ze strony polskiej podpisy złożyli Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa oraz Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Szcześniak. Ze strony gospodarzy porozumienie sygnowali Hejtman kraju Hradec Kralowe Lubomir Franc i dyrektor Korpusu Pożarniczo – Ratowniczego płk Franciszek Mencl.
Zawarte porozumienie zawiera szereg uzgodnień precyzujących i ułatwiających współdziałanie służb obu stron w przypadku powstania zagrożenia bezpieczeństwa ludności. W razie groźby klęski żywiołowej bądź innego poważnego zdarzenia np. awarii przemysłowej, polscy i czescy ratownicy zobowiązali się do natychmiastowej wymiany informacji, a w razie konieczności udzielania sobie nawzajem wszelkiej niezbędnej pomocy. Takie współdziałanie jest szczególnie ważne w sytuacjach kiedy zagrożenie obejmuje terytorium po obu stronach granicy, albo kiedy skala zagrożenia uzasadnia podjęcie natychmiastowej i szeroko zakrojonej akcji ratowniczej. Wówczas bowiem najbliżej jest sąsiad.

więcej na: www.kwpsp.wroc.pl
źródło tekstu i foto: kwpsp.wroc.pl