Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2026

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 148

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 151

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 154
Pożary

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/straz/public_html/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

pożar trawWypalanie traw u zarania cywilizacji stosowane było jako jeden z zabiegów rolniczych, jednak wciąż utrzymuje się w wielu regionach świata, tracąc jednak na znaczeniu, wraz z rozwojem techniki i kultury rolnej. Niestety i w Polsce mamy jeszcze wielu ludzi, którzy są nieświadomi zagrożeń związanych z tym procederem.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) - kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Jeśli zauważysz pożar

1. Nie wpadaj w panikę! - zachowaj spokój,

2. Uważaj! dym i gazy trujące znajdują się pod sufitem, dlatego schyl się i poruszaj się blisko ścian.

3. Jeśli znajdujesz się w płonącym budynku włącz alarm - jeśli taki jest w nim zainstalowany.

4. W trybie natychmiastowym opuść budynek, nie zabieraj ze sobą niczego.

5. Jeśli nie możesz dotrzeć do drzwi wyjściowych, wejdź do pomieszczenia jeszcze nie ogarniętego pożarem, zbij jakimś przedmiotem okno - ale zachowaj ostrożność na stłuczoną szybę, aby się nie pokaleczyć.

6. Zadzwoń po Straż Pożarną (tel. 998) .

7. Nie wchodź na teren płonącego budynku .

Będąc w szkole pamiętaj o podstawach do których powinieneś się zastosować:

 1. Jeśli zauważysz ogień na terenie swojej szkoły powiadom jak najszybciej osobę dorosłą.
 2. Zawsze wykonuj polecenia nauczycieli, (dyrektora lub innego kierującego ewakuacją)
 3. Kieruj się tam gdzie prowadzi cię nauczyciel.
 4. Kiedy przyjedzie straż pożarna pamiętaj, abyś nie odłączał się od swojej klasy i nie przeszkadzał strażakom którzy gaszą pożar i ratują życie.
 5. Nie niszcz sprzętu przeciwpożarowego na terenie szkoły i wokół niej. Ten sprzęt może być potrzebny w najmniej spodziewanym momencie.

Będąc w domu:

 1. Jeśli zobaczysz ogień lub dym podnieś alarm.
 2. Powiadom innych domowników o zagrożeniu.
 3. Zadzwoń do straży pożarnej pod numer 998, poczekaj na zgłoszenie i powiedz głośno i wyraźnie co się pali, gdzie się pali, czy są zagrożeni ludzie, czy w obrębie pożaru znajdują się substancje łatwo palne lub niebezpieczne, swoje nazwisko i numer telefonu z którego dzwonisz jeśli sytuacja pozwala.
 4. W miarę małego zagrożenia przystęp do gaszenia pożaru gaśnicą lub wodą ale bez narażania życia na niebezpieczeństwo.
 5. Jeśli nie jesteś w stanie opanować pożaru opuść budynek przez najbliższe wyjście, nie ryzykuj!
 6. Gdy nie możesz opuścić mieszkania na przykład w skutek silnego zadymienia klatki schodowej, zamknij drzwi (nie na klucz!) i uszczelnij je mokrymi ręcznikami lub kocem.Pozostań przy oknie i poczekaj na pomoc straży pożarnej.


Ewakuacja jest zorganizowanym działaniem zmierzającym do usunięcia ze strefy zagrożonej ludzi, zwierząt i mienia.

Ewakuacja jest działaniem, które można przewidzieć i przygotować się do niego m.in przez:
- przystosowanie do jej wymagań odpowiednich dróg ewakuacyjnych (zachowanie     odpowiedniej    szerokości   przejścia,   oznakowanie, oświetlenie ...),

Wypalanie traw u zarania cywilizacji stosowane było jako jeden z zabiegów rolniczych, jednak wciąż utrzymuje się w wielu regionach świata, tracąc jednak na znaczeniu, wraz z rozwojem techniki i kultury rolnej. Niestety i w Polsce mamy jeszcze wielu ludzi, którzy są nieświadomi zagrożeń związanych z tym procederem.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) - kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Pożar – niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym.  Warunkiem zapoczątkowania i przebiegu procesu jakim jest pożar jest istnienie czworokąta spalania:
- materiał palny
- utleniacz
- ciepło
- skomplikowane reakcje łańcuchowe

Fazy rozwoju pożaru

Faza I
charakteryzuje się rozszerzaniem ognia od źródła zapalenia, w tej fazie następuje gwałtowny wzrost temperatury.
Faza II
Pożar osiąga pełny rozwój przez objęcie płomieniem całego pomieszczenia, lub przez wniknięcie w głąb materiału palnego, faza ta ma najwyższą temperaturę ok. 800-1200°C
Faza III
następuje dopalanie się resztek materiału palnego oraz żarzenie, w fazie tej temperatura stopniowo zaczyna spadać
Faza IV
jest to faza, w której następuje stygnięcie pogorzeliska, a temperatura osiąga wartość sprzed zapaleniem.

KLASYFIKACJE POŻARÓW W ZALEŻNOŚCI OD ICH WIELKOŚCI.

 

Wielkość pożarów

Pożary, w wyniku których zostały spalone lub zniszczone

Liczba podanych prądów gaśniczych

Obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp.

Lasy, uprawy, trawy, torfowiska o pow.

o powierzchni w m3

Lub objętości w m3

Małe

do 70

Do 350

do 1 ha

do 4

Średnie

71 – 300

351 – 1 500

1 – 10 ha

5 – 12

Duże

301 – 1 000

1 501 – 5 000

10 – 100 ha

13 – 16

Bardzo duże

ponad 1 001

Ponad 5 001

ponad 100 ha

Ponad 17

Grupy pożarów


Grupa A - pożar ciał stałych

Stałe materiały palne [np. drewno, papier, węgiel, tkaniny, słoma] mogą pod wpływem ciepła ulegać rozkładowi i wydzielać przy tym gazy palne i pary. Ich obecność powoduje, że materiały te palą się płomieniem. Jeśli materiału nie mają tych właściwości to spalają się przez żarzenie. Na szybkość palenia się ciał stałych wpływają:
 • - stopień ich rozdrobnienia [stykanie się większej powierzchni z tlenem],
 • - wydzielanie się gazów i par,
 • - większe chemiczne pokrewieństwo z tlenem.
Rozdrobnione materiały palne mogą być szybko przemieszczane wskutek działania prądów pożarowych i powietrza powodujących rozprzestrzenianie się pożaru. Natomiast pył materiałów stałych unoszący się w powietrzu ma szybkość palenia się mieszaniny gazowej i może spowodować wybuch.

Grupa B - Pożar cieczy palnych i substancji topiących się w wysokiej temperaturze

Ciecze palne i substancje topiące się pod wpływem wysokiej temperatury [np. benzyna, nafta i jej pochodne, alkohol, aceton, eter, oleje, lakiery, tłuszcze, parafina, stearyna, pak, naftalen, smoła] ulegają zapaleniu, gdy – pod wpływem ogrzania ich do temperatury palenia – utworzy się nad zewnętrzną warstwą mieszanina par z powietrzem. Dalszy proces palenia przebiega już samorzutnie, ponieważ górna warstwa cieczy, paląc się, nagrzewa warstwy głębsze i powoduje ich parowanie. Pożar cieczy palnych w wyniku parowania i łączenia się z powietrzem może spowodować powstanie mieszanki wybuchowej.
Niebezpieczne jest zarówno wyciekanie palącego się płynu, jak i płynu jeszcze się niepalącego. W każdej chwili bowiem ogień może go zapalić, powodując rozprzestrzenianie się pożaru.

 

Grupa C - pożary gazów palnych

Spalanie gazów [np. metanu, acetylenu, propanu, wodoru, gazu miejskiego] odbywa się w warstwie stykania się strumienia gazu z powietrzem. Mieszanina gazu palnego z powietrzem lub, w odpowiedniej proporcji, z innymi gazami, ulega łatwemu zapaleniu od najmniejszego źródła ciepła, nawet od iskry, lub żaru papierosa. Gazy palne stanowią duże niebezpieczeństwo szczególnie wtedy, gdy wymieszają się z powietrzem i zostaną podpalone w pomieszczeniu zamkniętym. Wybuch mieszaniny gazowo-powietrznej może dokonać poważnych zniszczeń w budynku, a nawet jego okolicach.

Grupa D - pożary metali

Metale [np. sód, potas, glin i ich stopy], w zależności od składu chemicznego, podczas palenia zużywają tlen z powietrza albo – jako mieszaniny mające w swym składzie utleniacze – spalają się bez dostępu do powietrza [np. termit (pirotechnika), elektron (stop). Metale te oraz mieszanki ciekłe, przeważnie pochodne ropy naftowej [np. napalm, pirożel], są trudne do ugaszenia. Z tego powodu armie stosują je jako środki zapalające, wywołujące pożary punktowe lub przestrzenne.
Do kwietnia 2006 grupa E obejmowała pożary grup A, B, C i D w pobliżu urządzeń elektrycznych.

Grupa F - pożary tłuszczów

 Pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kulinarnych. Wyróżnienie tej klasy wynikło z tego, że tłuszcze spożywcze w czasie ich użytkowania (np. smażenie) mają wysoką temperaturę, co utrudnia ich gaszenie, gdy są w większej ilości (np. urządzenia kuchenne stosowane w restauracjach), ponieważ po ich ugaszeniu mogą znów zacząć się palić, gdy znów dotrze do nich tlen z powietrza. Niebezpieczeństwo pożarów tej grupy wynika również z tego, że przy próbie ugaszenia takiego pożaru wodą może nastąpić wyrzut palącego się tłuszczu co gwałtownie może powiększyć strefę spalania. 

Przyczyny rozprzestrzeniania się pożarów.

Niezależnie od zachowania wszystkich środków ostrożności pożary powstają. Powstają one najczęściej tam, gdzie występują różnego rodzaju zaniedbania lub działania umyś1ne. Zadaniem nas wszystkich jest między innymi ugaszenie powstałego pożaru już w zarodku, przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego. W sprzyjających jednak warunkach pożar może coraz bardziej się rozprzestrzeniać. Warunki sprzyjające to między innymi:

 

Powstawanie pożarów od wyładowań atmosferycznych

W trakcie trwania wyładowań atmosferycznych występują duże napięcia, prąd osiąga wartość setek amperów, a wyładowanie powoduje powstanie temperatur rzędu kilku tysięcy stopni. Dlatego też obiekt, w który uderza piorun, może ulec znacznym uszkodzeniom. Na skutek zjawisk towarzyszących temu zdarzeniu zniszczeniu ulegają urządzenia elektryczne i elektroniczne, kable instalacji alarmowych i użytowych, w skrajnych przypadkach może dojść do powstania pożaru.

strazacy-w-rosji-2010Minął tydzień odkąd polscy strażacy wyjechali do Rosji, aby pomóc w akcji gaszenia pożarów lasów. Strażacy pomagają rosyjskim ratownikom m.in. w gaszeniu pożaru torfu w okolicach miejscowości Spas-Klepiki. Uczestniczyli również w akcji gaśniczej w miejscowości Lunkino. Decyzję o wyjeździe grupy polskich strażaków z PSP podjął Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji.pozar-rosja-2010
Grupa polskich strażaków prowadziła akcję gaśniczą m.in. w miejscowości Balon (rejon Spas-Klepiki). Na miejscu pracę utrudniają utrzymujące się trudne warunki meteorologiczne: wysoka temperatura (dochodząca do 42 stopni Celsjusza) oraz silny i zmienny wiatr.