statystyka pożarów w 2009 rokuPoniżej prezentujemy dane statystyczne Wydziału Informacji i Promocji KG PSP dotyczące interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2009 roku. Jak wynika z załączonej tabeli strażacy z PSP i OSP  uczestniczyli  ogółem w  417 923  akcjach ratowniczo-gaśniczych. Do pożarów strażacy wyjeżdżali 147 946 razy, do miejscowych zagrożeń 253 668 razy i 16309 do fałszywych alarmów. Najwięcej pożarów miało miejsce w województwie śląskim (19483), mazowieckim (18395), a najmniej w woj. opolskim (4105). W grupie miejscowych zagrożeń powodem najczęstszych interwencji były wyjazdy m.in do:  wypadków w komunikacji drogowej (53706), szkód spowodowanych silnymi wiatrami (27873).