Posiedzenie w sprawie organizacji XX Międzynarodowego Spotkania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF Opole 2015.

10 marca 2015 r. w biurze Związku OSP RP w Warszawie miało miejsce posiedzenie zespołu powołanego do organizacji XX Międzynarodowego Spotkania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF Opole 2015.

 W spotkaniu uczestniczyli członkowie zespołu przedstawiciele Związku OSP RP, Państwowej Straży Pożarnej oraz Urzędu Miasta Opole.

W trakcie spotkania dokonano analizy m.in.: programu spotkania, zrealizowanych zadań, zakresu zadań przyporządkowanych poszczególnym współorganizatorom a także omówiono inne ważne sprawy związane z organizacją XX Międzynarodowego Spotkania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF Opole 2015.

źródło: ctif2015.eu