Spotkanie Prezydium ZOW ZOSP RP Woj.Mazowieckiego.

17 marca 2015 r. w Warszawie przy ul. Chłodnej po raz pierwszy w tym roku spotkali się członkowie Prezydium ZOW ZOSP RP Woj.Mazowieckiego.
Na posiedzeniu  zapoznano się  z informacją o stanie bezpieczeństwa pożarowego i miejscowych zagrożeniach w woj. mazowieckim w 2014 roku. Temat ten został zaprezentowany przez st.bryg. Janusza Szylara  Z-cę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.  Kolejnym punktem posiedzenia była informacja o pracy Zespołu ds. Operacyjno – Szkoleniowych przedstawiona przez Przewodniczącego Zespołu Dh. Andrzeja Szczycha.

Podczas posiedzenia podjęto uchwały dotyczące.:
- przyjęcia sprawozdania finansowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP za 2014 r.,
- przyjęcia planu przedsięwzięc programowych na 2015 r.
- przyjęcia rozdzielnika odznaczeń korporacyjnych na 2015 r.
- przyznania odznaczeń i przyznania aktów nadania sztandarów.

źródło: zospmazowsze.pl