Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2026

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 148

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 151

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 154
Obrót materiałami pirotechnicznymi

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/straz/public_html/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

raca1

Nie ma wątpliwości, że zabawa materiałami pirotechnicznymi bywa niebezpieczna. Nieumiejętne obchodzenie się z petardami jest przyczyną wielu wypadków: oparzeń, utraty wzroku, a nawet śmierci. Także w tym roku mieliśmy dowody, nie ma co ukrywać głupoty użytkowników fajerwerków.

raca1

raca2

raca3

raca4

Nie ma wątpliwości, że zabawa materiałami pirotechnicznymi bywa niebezpieczna. Nieumiejętne obchodzenie się z petardami jest przyczyną wielu wypadków: oparzeń, utraty wzroku, a nawet śmierci. Także w tym roku mieliśmy dowody, nie ma co ukrywać głupoty użytkowników fajerwerków
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 67, poz. 679 z późn. zm.) - obrót (m.in) materiałami wybuchowymi wymaga uzyskania koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Definicja materiałów wybuchowych wskazana w tej ustawie obejmuje wyroby pirotechniki widowiskowej, czyli tzw. „fajerwerki". 
Koncesje wydawane są na wniosek przedsiębiorcy po spełnieniu przez niego wszystkich warunków określonych w art. 8 ustawy. Postępowanie wszczynane jest na podstawie złożonego wniosku, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty określone w art. 12 w/w ustawy. Postępowanie w sprawie wniosku trwa, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego ok. 2 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku.
Warunki sprzedaży określa rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2002 r. w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków (Dz. U. Nr 156, poz. 1303 z późn. zm.).
Niestosowanie się do przepisów określonych w ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.
Istnieje wyjątek od generalnej zasady wymogu posiadania koncesji na obrót wyrobami pirotechnicznymi. Zgodnie z art. 6 ust. 2 w/w ustawy nie jest wymagane posiadanie koncesji na obrót wyrobami pirotechnicznymi wymienionymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 z późn. zm.)
Wyroby pirotechniki widowiskowej określone w Załączniku do rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia (Dz. U. Nr 158 poz. 1329 z późn. zm.) mogą być nabywane i sprzedawane bez koncesji lub pozwolenia. Są to najczęściej detalicznie sprzedawane wyroby pirotechniczne. Sprzedaż tych wyrobów podlega przepisom m.in. o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska, a ich przechowywanie powinno być zgodne z zaleceniami producenta.
Należy mieć na uwadze, że sprzedaż materiałów pirotechnicznych wyłączonych spod koncesjonowania osobom niepełnoletnim podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (art. 37 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 67, poz. 679 z późn. zm.).

Wykaz wyrobów pirotechnicznych na które nie trzeba mieć zezwolenia można znaleźć na stronach MSWiA

źródło: http://www.mswia.gov.pl