Tytuł: Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Organ wydający: Sejm
Data obowiązywania: 2003-04-12
Treść dokumentu: zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Treść ujednolicona:

Dz.U. Nr 52 z 2003 roku, poz. 451 i 452.

!!!UWAGA!!! Publikowane akty nie są źródłem prawa. Źródło prawa stanowią akty prawne wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.  StrazPozarna.info  nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o zamieszczone w portalu dokumenty. Powyższe publikacje są materiałem informacyjnym i pomocniczym.