Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2026

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 148

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 151

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 154
Wiedza

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/straz/public_html/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

Komenda Główna  PSP w Warszawie

Zarząd Główny ZOSP Rzeczypospolitej Polskiej


Bezpieczeństwo i higiena pracy ma na celu ochronę strażaków, ratowników przed zagrożeniami zdrowia i życia występującymi w środowisku służby i w miejscach realizacji zadań służbowych. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy są to nakazy i zakazy określające organizacyjne i techniczne warunki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy strażakom podczas realizacji zadań statutowych.

tlenek wegla - zatrucia czadem

W okresie obowiązywania sezonu grzewczego nasilają się przypadki zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem. Ze względu na sposób działania, czad zwany jest cichym, zabójcą. Gromadzący się w pomieszczeniu czad jest niewidocznym pozbawionym zapachu gazem, nieco lżejszym od powietrza, trudno rozpuszczalnym w wodzie.

1. W rolnictwie: budynki gospodarcze (szopy, komórki, garaże: wiaty, kotłownie), budynki inwentarskie i magazynowe, sterty i stogi, budynki i instalacje przerobu produktów rolnych (młyny, paszarnie itp.), maszyny rolnicze, środki transportu rolnicze, uprawy rolne, łąki, nieużytkowane powierzchnie rolnicze.
2. Obiekty zamieszkania: budynki jedno- i wielorodzinne, hotele, internaty, domy wczasowe itp.
3. Lasy: uprawy leśne, młodniki oraz różne drzewostany.
4. Środki transportu: środki komunikacji drogowej, kolejowej - szynowej, lotniczej i śródlądowej.
5. Obiekty produkcyjne: pomieszczenia socjalne, instalacje technologiczne, rurociągi oraz magazyny i urządzenia.
6. Obiekty użyteczności publicznej: obiekty administracyjno - biurowe, oświaty i nauki, służby zdrowia, handlowo-usługowe, widowiskowe, sakralne.
7. Na siódmym miejscu pod względem ilości pożarów uplasowały się budynki magazynowe: magazyny, place składowe, zbiorniki oraz place budowy.
8. Inne grupy niż ww.: śmietniki, drzewa, obiekty specjalne, trawy na terenach nierolniczych itp.

 

struktura miejsc powstawania pozarow

 

źródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Znaczenie liczb w numerze rozpoznawczym materiału na tablicy ADR - cd

1100  Chlorek allilu