Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2026

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 148

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 151

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 154
Bezpieczna eksploatacja urządzeń elektrycznych

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/straz/public_html/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

electricity- przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia  elektrycznego zapoznaj się z instrukcją obsługi,
- nie dotykaj mokrymi lub skaleczonymi części urządzeń będących pod napięciem,
- przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw odłącz urządzenie od zasilania (tyczy sie to także wymiany żarówki),
- nie użytkuj uszkodzonych urządzeń elektrycznych,
- każdorazowo sprawdź stan obudowy, izolacji, wtyczek elektronarzędzi,indyjski_elektryk
- nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż wskazane, nie naprawiaj bezpieczników topikowych,
- używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej - nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się przewodów i wypalanie styków w gniazdkach. 

electricity- przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia  elektrycznego zapoznaj się z instrukcją obsługi,
- nie dotykaj mokrymi lub skaleczonymi części urządzeń będących pod napięciem,
- przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw odłącz urządzenie od zasilania (tyczy sie to także wymiany żarówki),
- nie użytkuj uszkodzonych urządzeń elektrycznych,
- każdorazowo sprawdź stan obudowy, izolacji, wtyczek elektronarzędzi,
- nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż wskazane, nie naprawiaj bezpieczników topikowych,
- używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej - nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się przewodów i wypalanie styków w gniazdkach.
- zlecaj wykonanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń elektrycznych
- nie ustawiaj komputerów, sprzętu telewizyjnego i radiowego w nie wentylowanych szafkach, może to doprowadzić do pożaru,
- nie wykonuj prowizorycznych podłączeń elektrycznych i nie przerabiaj stałych instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych,indyjski_elektryk
- używaj tylko urządzeń elektrycznych posiadających atesty i dopuszczenia,
- nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych - zachowaj jak największą odległość od nich