policjaPoczątek roku to czas podsumowań, również dla Policji. 2 stycznia 2010 r. w MSWiA odbyła się konferencja prasowa z udziałem Jerzego Millera ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Adama Rapackiego podsekretarza stanu w MSWiA oraz gen. insp. Andrzeja Matejuka Komendanta Głównego Policji. Tematem spotkania było bezpieczeństwo Polaków w 2009 roku oraz ocena skuteczności działań Policji.

Prezentując dane statystyczne na temat stanu bezpieczeństwa w Polsce w 2009 roku  gen. insp. Andrzej Matejuk Komendant Główny Policji podkreślił, że Policja postawiła sobie za cel utrzymanie wyników na poziomie porównywalnym do 2008 roku. I jak stwierdził - udało się. Analizując ostatnie 10 lat wyraźnie widać, że po okresie wzrostu liczby przestępstw w latach 2000-2004 (wtedy w Polsce odnotowano prawie 1 mln 300 tysięcy przestępstw), kolejne lata to ich spadek. W ubiegłym roku wszczęto ogółem 994.959 postępowań w sprawach o przestępstwa. W stosunku do roku poprzedniego jest to nieznaczny wzrost (o 2,7%), jednak po szczegółowej analizie okazuje się, że duży wpływ na to ma większa liczba ujawnionych przez policję przestępstw narkotykowych i gospodarczych. W kategoriach przestępstw uznawanych za uciążliwe społecznie, takich jak zabójstwa, bójki, pobicia, kradzieże, kradzieże samochodów, rozboje, wymuszenia nastąpiły spadki. Wzrost odnotowano jedynie w kategorii kradzieży z włamaniem.

Pozytywny trend w walce z przestępczością to także kolejny rok wzrostu skuteczności ścigania sprawców przestępstw. Dziś, w stosunku do ogólnej liczby przestępstw, jest ona na poziomie ponad 67%. Jeszcze rok wcześniej była niższa o 1,2%, zaś 10 lat temu, w 2000 roku wynosiła zaledwie 47,8%. Zatem ostatnia dekada do wzrost tzw. wykrywalności o prawie 20%.

Szczegóły dotyczące poszczególnych przestępstw wyglądają następująco:
# zabójstwo - w 2009 roku polska Policja wszczęła 729 postępowań związanych z popełnieniem, bądź usiłowaniem zabójstwa. W porównaniu do 2008 roku jest to 2,5% spadek (19 spraw mniej). W stosunku do najtragiczniejszego pod tym względem 200 1 roku, kiedy to odnotowano 1.169 takich przestępstw, jest to spadek o 440 takich przestępstw. Wykrywalność w tej kategorii utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie - ponad 92%.
# bójka lub pobicie – w ciągu całego roku wszczęto 12.559 postępowań o to przestępstwo, czyli o 9% mniej, aniżeli rok wcześniej. W liczbach bezwzględnych spadek ten wynosi 1.237 czynów. Skuteczność ścigania sprawców bójek i pobić wyniosła 79,6% i jest najwyższa od 2000 roku.
# przestępstwa rozbójnicze – w 2009 roku odnotowano 17.974 takie przestępstwa, czyli o 485 mniej aniżeli rok wcześniej (spadek o 2,6%). Spadek ten jest jeszcze większy, jeżeli porównamy liczby na przestrzeni kilku lat. W roku 2000 bądź 2003 takich przestępstw było ponad 45 tysięcy. Od 2003 roku także systematycznie rośnie skuteczność ścigania w tej kategorii. Wtedy wynosiła 48%, zaś w 2009 roku jest to 66, 3%. Również jest to poziom najwyższy na przestrzeni ostatnich 10 lat.
# zgwałcenia – takich przestępstw odnotowano 1.816, czyli o 225 mniej (spadek o 11%) aniżeli w roku 2008. Wartość ta jest również najniższa na przestrzeni ostatnich 10 lat. Wskaźnik wykrycia wynosi 82,6% i jest o 1,5% wyższy aniżeli rok wcześniej.
# kradzież cudzej rzeczy – ogółem w 2009 roku odnotowano 207.087 tzw. kradzieży zwykłych, czyli o 1.850 mniej aniżeli rok wcześniej (spadek o 0,9%). Zatem utrzymana została tendencja spadkowa. Dla porównania w latach 2000-2005 rocznie odnotowywano ponad 300 tysięcy takich przestępstw, najwięcej w 2004 roku – bo prawie 335 tysięcy. Skuteczność ścigania wynosi tu 26,6% i jest nieznacznie wyższa (o 0,6% ) aniżeli rok wcześniej.
# kradzież samochodu – w tej kategorii przestępstw na przestrzeni ostatnich 10 lat nastąpił bardzo wysoki spadek, bo o 76%. W 2000 roku w całym kraju ukradziono ponad 70 tysięcy aut. Z roku na rok ta liczba była coraz niższa i w 2009 wynosiła 16.915 skradzionych pojazdów. W stosunku do 2008 roku to mniej o 326 takich przypadków. Wykrywalność kradzieży samochodów kształtuje się na poziomie 23,2% i jest o 2,2% wyższa aniżeli w 2008 roku. Dla porównania w 2000 roku było to 8,9%.
# kradzież z włamaniem – w tej kategorii przestępstw na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat także odnotowano duży spadek. W 2000 roku wszczęto ponad 329 tysięcy postępowań, zaś w roku 2009 – 118.945. W stosunku do roku 2008 jest to wzrost o 9,1%. Skuteczność ścigania systematycznie rośnie od 2003 roku i obecnie kształtuje się na poziomie 28,6%.

źródło: www.mswia.gov.pl