Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2026

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 148

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 151

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 154
Ślubowanie Strażaka PSP

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/straz/public_html/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

Treść i ceremoniał składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 


Rota ślubowania

Ja
obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka,
uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym
w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia
nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję
przestrzegać prawa,
dyscypliny służbowej
oraz wykonywać polecenia przełożonych.

Ślubuję
strzec tajemnicy państwowej i służbowej,
a także honoru,
godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zwodowej.

 

slubowanie strazaka  psp

 


Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 września 2001 r. (poz. 1227)

Załącznik nr 1

CEREMONIAŁ SKŁADANIA ŚLUBOWANIA PRZEZ STRAŻAKÓW

1. Ślubowanie odbywa się w miejscach o estetycznym wyglądzie z widocznym godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

Wskazane jest eksponowanie flagi państwowej, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub sztandaru jednostki.

2. W ceremonii ślubowania powinni uczestniczyć bezpośredni przełożeni strażaków składających ślubowanie.

3. Strażacy składający ślubowanie i uczestniczący w ceremonii występują w umundurowaniu wyjściowym.

4. Na ceremonię ślubowania zaprasza się;

1) przedstawicieli związków zawodowych strażaków, działających w jednostce,

2) przełożonego wyższego szczebla Państwowej Straży Pożarnej.

5. Na ceremonię ślubowania można zaprosić:

1) osoby wskazane przez składającego ślubowanie,

2) przedstawiciela organów administracji rządowej i samorządowej. Wojska Polskiego, formacji mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciela właściwego organu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, organizacji społecznych.

6. Ceremonia ślubowania rozpoczyna się w chwili przybycia przełożonego uprawnionego do przyjęcia ślubowania, zwanego dalej "przyjmującym ślubowanie", i przebiega według następującego porządku:

1) organizator podaje komendę "Baczność" i składa przyjmującemu ślubowanie meldunek o przykładowym brzmieniu: "Panie brygadierze, młodszy kapitan (nazwisko) melduje strażaków do ślubowania",

2) po przyjęciu meldunku przyjmujący ślubowanie zwraca się do składających ślubowanie ze słowami "Czołem strażacy". Składający ślubowanie odpowiadają "Czołem panie (stopień)",

3) przyjmujący ślubowanie zajmuje miejsce obok godła Rzeczypospolitej Polskiej i wygłasza okolicznościowe przemówienie,

4) po zakończeniu wystąpienia przyjmującego ślubowanie organizator zwraca się do osób obecnych z prośbą o powstanie oraz podaje komendę "Do ślubowania",

5) na komendę "Do ślubowania" wszyscy strażacy przyjmują postawę zasadniczą, a składający ślubowanie:

a) jeżeli występują w nakryciu głowy - zdejmują je prawą ręką i przekładają do lewej, którą swobodnie opuszczają na całą długość; czapkę strażacy trzymają podszewką do siebie, orzełkiem do przodu, a kciuk lewej ręki mają wyciągnięty do przodu,

b) podnoszą prawą rękę przedramieniem pionowo do góry, dłonią na wysokość oczu zwróconą w przód, z palcami ułożonymi tak jak do salutowania,

6) przyjmujący ślubowanie odczytuje kolejne części roty ślubowania, a składający ślubowanie powtarzają je głośno i wyraźnie,

7) organizator podaje komendę "Po ślubowaniu", po której składający ślubowanie opuszczają rękę i przyjmują postawą swobodną, a następnie wkładają czapki; postawę swobodną przyjmują pozostali uczestnicy ceremonii.

7. Przyjmujący ślubowanie odczytuje kolejno stopnie, imiona i nazwiska strażaków składających ślubowanie. Wywołany strażak podchodzi i podpisuje formularz aktu ślubowania. Następnie przyjmujący ślubowanie składa podpis na akcie ślubowania i podaje dłoń strażakowi, wypowiadając zwrot "Witam w szeregach Państwowej Straży Pożarnej", po czym strażak odpowiada "Ku chwale Ojczyzny" i wraca na poprzednie miejsce.

8. Po zakończeniu aktu ślubowania przyjmujący ślubowanie może udzielić głosu osobom zaproszonym i składającym ślubowanie w celu wygłoszenia okolicznościowego krótkiego wystąpienia.

9. Uroczystość ślubowania kończy organizator podziękowaniem dla zebranych za przybycie i uczestnictwo oraz złożonym przyjmującemu ślubowanie meldunkiem o przykładowym brzmieniu: "Panie brygadierze, melduję zakończenie uroczystości ślubowania".