ceremonial
"Strażacki dorobek   tradycje, mundur, dyscyplina,  wola niesienia bezinteresownej pomocy i poświęcenie w obliczu zagrożenia   stanowią wartości będące źródłem uznania oraz szacunku społeczeństwa. Właśnie uznanie społeczne zobowiązuje do godnego prezentowania OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ podczas takich uroczystości jak:
jubileusze, nadanie sztandaru, oddanie do użytku strażnicy, sprzętu ratowniczego, ślubowanie i pasowanie członków młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz uroczystości osobistych strażaków.
Ceremoniał OSP źródło ZOSP RP
Podstawowym warunkiem godnego przeprowadzenia uroczystości jest przestrzeganie ceremoniału, który wskazuje organizację i przebieg różnych okolicznościowych wystąpień i spotkań."

ceremonial

Flaga Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wciągana na maszt podczas Gminnych Zawodów Pożarniczych - Krościenko n.D 2008