Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 1950

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/joomla/database/driver.php on line 2026

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 148

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 151

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/straz/public_html/libraries/src/Filesystem/Path.php on line 154
MDP

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/straz/public_html/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

mdp-zlot-malopolska10 sierpnia około 1000 osób reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne z woj. małopolskiego i ok 200 osób z województwa śląskiego wzięło udział w III Zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Kluczach.

Gości na stadionie w Kluczach powitali przedstawiciele straży OSP i PSP, w tym wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Teresa Tiszbierek, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce Edward Siarka.
Młodzi druhowie współzawodniczyli w kilku konkurencjach takich jak, rzut bojką do tonącego, wspinaczka na górę Czubatkę a także mieli okazję by sprawdzić swoje umiejętności z udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu.

turawaObóz szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków OSP województwa opolskiego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zorganizowanego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Związku OSP RP „STRAŻAK” W TURAWIE w dniach 15 – 27 lipca 2013 roku.

Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla członków OSP Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa opolskiego został zorganizowany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu przy znacznym wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Uczestnicy obozu spali w 7-8 osobowych namiotach usytuowanych na polu namiotowym Ośrodka w Turawie w liczbie; 45 druhen i 40 druhów w wieku od 12 do 16 lat.

WZORCOWY REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ

I. PODSTAWA POWOŁANIA, CEL I ZADANIA

 1. Na postawie Statutu OSP, zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej może powołać Młodzieżową Drużynę Pożarniczą (MDP) podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych lub w miejscu zamieszkania. Nadzór merytoryczny nad nimi powinna sprawować najbliższa OSP.

ZASADY ZDOBYWANIA SPECJALNOŚCI POŻARNICZYCH
PRZEZ CZŁONKÓW MDP
   
Specjalności pożarnicze zdobywać może członek MDP po spełnieniu wszystkich wymagań określonych dla danej specjalności.Specjalności określone dla grupy I - mogą zdobywać również dzieci - sympatycy MDP i OSP. Oznaką danej specjalności jest plakietka o wymiarach 3 cm x 6 cm, ze znakiem graficznym (symbolem specjalności) na kolorowym tle różnym dla danej grupy wiekowej:

Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczch wg CTIF przyjęty do realizacji od stycznia 2010 roku, a opracowany na podstawie międzynarodowego regulaminu Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych uchwalonego na posiedzeniu Kierownictwa CTIF w dniu 6 marca 2004 r. w Erpeldingen (Luksemburg) i zatwierdzonego przez Radę Wykonawczą CTIF na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2004 r. w Laibach.

źródło:zosprp.pl