regulamin_umundurowania"1. Poszanowanie munduru i dbałość o jego estetykę oraz   wygląd stanowią jeden z podstawowych obowiązków członków OSP i funkcyjnych oddziałów ZOSP RP. Użytkując umundurowanie należy przestrzegać następujących zasad:

a) do ubioru wyjściowego, galowego, paradnego zakłada się koszulę białą ( o gładkiej fakturze tkaniny),
b)  krawat powinien mieć jednolity czarny kolor (o gładkiej fakturze tkaniny),

"1. Poszanowanie munduru i dbałość o jego estetykę oraz   wygląd stanowią jeden z podstawowych obowiązków członków OSP i funkcyjnych oddziałów ZOSP RP. Użytkując umundurowanie należy przestrzegać następujących zasad:

a) do ubioru wyjściowego, galowego, paradnego zakłada się koszulę białą ( o gładkiej
fakturze tkaniny),
b)  krawat powinien mieć jednolity czarny kolor (o gładkiej fakturze tkaniny), c)  skarpetki i obuwie powinny być w jednolitym czarnym kolorze (bez wzorków i ozdób).
d) sznur galowy zawiesza się na prawym ramieniu, przypinając go do guzika przyszytego
w tym celu pod pagonem przy wszyciu pagonu w rękaw, natomiast warkocz sznura
przypina się do pierwszego górnego guzika kurtki mundurowej,
e) sznur galowy do koszuli letniej przypina się do guzika przyszytego pod jej prawym
pagonem a warkocz z pomponem przypina się do guzika prawej kieszeni,
f) przy koszulach letnich jedną dystynkcję dopina się do lewej kieszeni koszuli....."

Regulamin umundurowania Ochotniczych Straży Pożarnych

źródło: ZOSP RP

mundury