system_szkolenia_ospSystem szkolenia członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych.

I. Organizacja i system szkolenia.
II. Organizacja szkoleń.
III. Warunki przyjęcia na szkolenie.
IV. Kwalifikacje i uprawnienia.
V. Egzaminy
VI. Podmioty uprawnione do prowadzenia szkoleń.
VII. Zasady dokumentowania szkoleń.

System szkolenia członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych.

I. Organizacja i system szkolenia.
II. Organizacja szkoleń.
III. Warunki przyjęcia na szkolenie.
IV. Kwalifikacje i uprawnienia.
V. Egzaminy
VI. Podmioty uprawnione do prowadzenia szkoleń.
VII. Zasady dokumentowania szkoleń.

system_szkolenia_osp