polska-czechyMinisterstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs, którego celem jest wsparcie współpracy polsko-czeskiej „Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2014”

  OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOTACYJNEGO

Minister Spraw Zagranicznych

działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2014”

Czytaj więcej...

delegacja_mczs_rosjaW dniach 1-4 marca 2011 r. Komendant Główny PSP, Szef Obrony Cywilnej Kraju gości przedstawicieli Ministerstwa Federacji Rosyjskiej ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (EMERCOM). Delegacji przewodniczy generał pułkownik Paweł Płat, Wiceminister ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych.

Czytaj więcej...

polsko-czeskie-porozumienie-1Będzie bezpieczniej na polsko – czeskiej granicy. Dzięki podpisaniu w dniu 21 bm. porozumienia o „Współpracy i wzajemnej pomocy ratowniczej podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń”, otwarty został nowy etap we współpracy przygranicznej polskich i czeskich służb ratowniczych Dolnego Śląska oraz kraju Hradec Kralowe.

Czytaj więcej...

warsztaty-ratownicze-pol-nor-2011W dniach 9-11 lutego w Rajgrodzie odbyły się II Polsko-Norweskie Warsztaty Ratownicze z udziałem przedstawicieli służb przeciwpożarowych z Polski, Norwegii, Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Czytaj więcej...

kw-psp-krakow-akademia-morskaW dniach 09-10.01.2012 r. w Krakowie odbyło się kolejne seminarium dotyczące organizacji zaplecza technicznego sprzętu ochrony dróg oddechowych. Uczestniczyli w nim: zastępcy komendantów wojewódzkich, nadzorujący w swoich województwach działalność logistyczną, oficerowie pionu technicznego komend wojewódzkich, przedstawiciele szkół pożarniczych, Biura Logistyki i Biura Finansów KG PSP.

Czytaj więcej...

msb-szwecja-w-kg-pspW dniach 9-10 lutego Komendant Główny PSP gościł przedstawicieli Szwedzkiej Agencji Zarządzania Kryzysowego (MSB), na czele z Dyrektor Generalną – Panią Heleną Lindberg.  MSB, która utrzymuje również szerokie kontakty międzynarodowe, wspiera i wzmacnia społeczne zdolności zapobiegania, przygotowania i reagowania na kryzysy. Metody działania tej instytucji obejmują rozwój wiedzy, edukację, szkolenia, prawodawstwo, nadzór i działania operacyjne we współpracy z samorządami, agencjami rządowymi, sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi na każdym szczeblu.

Czytaj więcej...

cspspW dniach 20.11 – 24.11 w Dublinie/Irlandia odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu Leonardo da Vinci „Poznanie Mechanizmu Rozwoju i Zarządzania oraz Systemów Szkolenia w Europejskich Strażach Pożarnych”.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Dublin Fire Brigade z Irlandii:

Czytaj więcej...

polska-norwegiaW dniach 9-11 lutego 2011 r. w Rajgrodzie odbędą się II Polsko-Norweskie Warsztaty Ratownicze. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn.”Najlepsze Praktyki. Transfer wiedzy pomiędzy polskimi i norweskimi służbami ratowniczymi” przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem sympozjum jest wymiana doświadczeń i rozpowszechnienie wiedzy nabytej podczas szkoleń podlaskich strażaków w Regionalnym Centrum Szkoleniowo — Treningowym Ochrony Ludności OPPLAND w Norwegii. Druga edycja warsztatów skupiać się będzie na zagadnieniach z zakresu ratownictwa technicznego, chemiczno ekologicznego oraz taktyki działań na akwenach wodnych.

Czytaj więcej...

polska-pomocW szkoleniu bierze udział 24 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy straży pożarnej z obwodu tarnopolskiego. Kurs pierwszej pomocy realizowany jest w ramach projektu „Akademia liderów - wsparcie systemu szkolenia strażaków z województwa tarnopolskiego z zakresu ratownictwa medycznego”, który współfinansowany jest ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. Inspiratorem i wnioskodawcą projektu jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Czytaj więcej...

brandenburski-komendant-lubuskie12 listopada br. do Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Stanisława Węsierskiego z kolejną roboczą wizytą przyjechał p. Henry Merz - Krajowy Komendant Brandenburskich Straży Pożarnych. Głównym tematem spotkania było przedstawienie koncepcji działania i perspektyw rozwoju służb ratowniczych w kraju związkowym Brandenburgii w latach 2014-2020. Omówiono również realizację wspólnych przedsięwzięć jednostek straży pożarnych woj. lubuskiego i Brandenburgii w roku 2010. 

Czytaj więcej...

europejskie-straze-pozarneKolejne spotkanie w ramach projektu „Poznanie Mechanizmu Rozwoju i Zarządzania oraz Systemów Szkolenia w Europejskich Strażach Pożarnych” realizowanego przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie miało miejsce w dniach 21-24 lutego 2011r. Gospodarzem trzeciego już z kolei spotkania była Strathclyde Fire and Rescue Service ze Szkocji w Wielkiej Brytanii, którą reprezentowali:

Czytaj więcej...